Sunda Hus

Tycker du att det är viktigt att välja byggmaterial och produkter som inte är miljö- och hälsoskadliga varken att framställa, hantera eller leva med?

Idag blir vi mer och mer miljömedvetna där vi inte vill använda byggprodukter, som kan bestå av en mängd kemiska ämnen. Vi vill inte att kemiska ämnen, som ökar riskerna för människors hälsa och för miljön, byggs in i våra hus för lång tid.

Teckentrups garageportar och industriportar finns nu registrerade i Sunda Hus. Som enda leverantör har vi bästa miljöklassning A på samtliga våra registrerade produkter.

Sunda hus

Läs mer om miljöklassning på www.sundahus.se