Garanti och rostskydd på Smidesstaket

Att tillverka smidesprodukter med högsta kvalitet ställer höga krav på teknologi och produktion.

I alla våra smidesprodukter används endast högvärdigt stål, på så sätt uppnår vi hög stabilitet och hållfasthet. Tillverkningen görs med ett dubbelt ytskydd – så kallat Duplex-System – som garanterar hållbarheten.

Duplex-system-300x300

System Duplex - dubbelt skydd

Lång hållbarhet av lackade gods får vi tack vare två konvertiva ytskikt av fosfat och silan som ökar vidhäftningsförmåga för det tredje, egentliga skiktet - lack. Polyester färger av bästa kvalitet uppfyller krav enligt europeiska standarder QUALICOAT och GSB. Den så väl utvecklade teknologin garanterar utmärkt skydd och ett dekorativt utseende.

Beprövad-alla-förhållande-300x300

Testade under alla förhållanden

Varmförzinkning uppfyller krav enligt Europeisk standard SS-EN 1461 som garanterar rätt kvalitet på förzinkade produkter.
Zinklagret är motståndskraftigt mot hög och låg temperatur samt UV-strålning. Tack vara de egenskaperna garanteras optimalt rostskydd för stålytor.

Miljön spelar en viktig roll

Effektivt skydd

Miljön spelar en viktig roll i tillverkningsprocessen med avancerade linjer för produktion, rostskydd och målning med miljövänliga komponenter och råvaror. Staketet är underhållsfritt under många år och man behöver inte tänka på andra skydd. Varmförzinkad stål kan återvinnas, och belastar inte miljön.

Varmförzinkning

Varje del är varmförzinkad, vilket innebär att hela produkten doppats i smält zink (450 °C) som tränger in överallt och ger stålet ett skyddande ytskikt som skyddar mot rostangrepp, motståndskraft för både höga och låga temperaturer samt UV-strålning. Legeringen som används består av zink, nickel och vismut, känd under benämning Technigalva Plus, ger hög kvalite på förzinkade ytor. Vi värnar om miljön – förzinkningsavdelningen arbetar utan att släppa ut spillvatten.
Varmförzinkning av smidesstaket